135’’ monitor for € 500,- ?

Oculus Quest VR HMD!

The larger the monitor (or more), the more efficient you can work, has been known for years. Multiple application Windows side by side works a lot faster. What if you have a super large screen and a high resolution? What does that extra convenience cost? Is that possible for € 500?

Since a month I have had the Oculus Quest, the cable-less VR headset from Oculus. This 6dof HMD (6 degree of freedom head mounted display) with OLED screen is extremely suitable for use with a virtual desktop. The headset is connected via 5 GHz Wi-Fi network to a PC in the same network. The Quest App Virtual Desktop connects to the PC on which a stream client is installed. You can connect up to 4 PCs in this way. The video card of the PC sends a high resolution image to the headset. So you have a super monitor on your PC but then in Virtual Reality!

Everything that runs on your PC can now also be seen in the Oculus Quest. From all games to standard programs such as Word and the browser. Even 3D side by side movies are played in 3D with a VLC player. The environment in which that can be seen, can be an Auditorium or cinema. You sitting in front of the large screen, but also a virtual office is possible.

Working on the VR desktop

How can you type? Typing texts is done with the controllers, which takes a virtual keyboard and allows you to type two fingers. If you can type blind, then a Bluetooth keyboard can come true. Furthermore, with the pointer of the controller you can simply open all programs as if you were using a mouse.

You will think nicely, work in my own bubble, but what will it cost? First you need an Oculus Quest for € 450 (64 GB mem, you stream everything) and Virtual Desktop App of € 19.99 via the Oculus store. You can download the stream agents for different OSs on the Virtual Desktop site. You can also download the apk that Oculus had ordered to remove from the App: SteamVR games can also be streamed in VR to the headset! This apk can be placed on your HMD with SideQuest.

Once you have started the Virtual Desktop App you can choose which PC you want to connect, but that can also become automatic if you only have 1 PC of course. The image quality can be adjusted, but depends on the video card. I have a GeForce GTX 1660 Ti, the new NVidia without raytracing, comparable to the GTX 1070 Ti. You can see in the Virtual Desktop settings screen that the GPU is doing a good job. Ca. 80% with a frame rate of 72 Hz.

VMware Horizon 7.9 virtual desktops

In addition to a physical PC connection, I have also connected a virtual desktop of VMware Horizon 7.8 with two monitors. Just add a streaming agent in the Linked Clone and AppVolumes in the Appstack with agents and ensure that the desktop is in the same network as the Wi-Fi of the Headset. Connect in the headset and you will see one monitor, but can switch between the available monitors. (or 4 in Horizon 7.9) screens. On a mobile headset like the Oculus Quest is only one screen visible because the processor power of the headset is less than an HMD like Oculus Rift, that is tethered to an GPU in the PC. Quality of course dependents on the video card in the server. A vGPU system is highly recommended. VMware Horizon 7.9 supports now NVidia T4 cards.

note: only NVidia drivers with vGPU pass-trough can accessed. VMware VGA driver cannot connect!

Workaround for OVA file import in vCenter Appliance 6.5

After updating my VMware vSphere homeLab from 6.0u2 to 6.5, I could not import a new vRealize Automation 7.2 ova file. Even the latest updates on vCenter Appliance (build 5300) did not worked. (Both VCA and PSC appliances are the same level: 6.5.0.5300 Build Number 5178943).

Second I tried with the old C# client. Direct connected to the ESXi host and deploy ova. All settings done, but after startup, the appliance has no hostname (localhost.local.dom) and is on DHCP.

Third round: I tried with the new HTML5 client, but I could only import from webserver. OK, upload the ova file to the Windows IaaS server I had already and connect to the webserver with ova file. All importing OK till reading the configuration file. What next?

Next idea: connect with new webclient directly to ESXi host. (https://<ESXhost>/ui ). Now Add new VM: Create or import ova! Now all steps are working. Appliance starts and has imported all configurations.

Workaround: connect to host  https://<hostname>/ui and import OVA.

Automation of IT met VMware vRealize Automation 7

Automation wordt mogelijk gemaakt door vOrchestrator. En hoewel vOrchestrator al enige tijd standaard beschikbaar wordt gesteld bij een vCenter-installatie, wordt het niet veel gebruikt.

In vervolg op mijn vorige blog, nu een kijkje in de keuken van de nieuwe versie van vRealize Automation.

Voor de endpoints zijn in vOrchestrator diverse plug-ins beschikbaar. Bijvoorbeeld vCenter, Hyper-V, AD, Powershell, NSX, vCloud-Air en Amazon EC2. Maar ’gewone’ gebruikers kunnen de workflows uit vOrchestrator niet toepassen. Dus als ze al worden gebruikt, is dat door IT-beheerders. Zij moeten hiervoor wel kennis van Javascript hebben. PowerShell kan ook worden gebruikt, maar bij voorkeur niet te grote scripts, omdat dan de vRA-boekhouding niet wordt bijgewerkt.

Webportaal

Met vRealize Automation 7 biedt VMware een webportaal die ook niet-administrators laat profiteren van de geautomatiseerde workflows in vOrchestrator. In deze portal wordt een productencatalogus getoond, waar de gebruiker een (standaard)dienst kan afnemen. Van relatief simpele acties als het toevoegen van gebruikers tot het uitrollen van complete testomgevingen.

Installatie

Vergeleken met de vorige versie is de installatie van vRealize 7 een stuk eenvoudiger. Na het importeren van de appliance (vRA7) in vCenter en het aanmaken van een Windows IAAS-server, start een eerste inlog op de vRA appliance een installatiewizard die alle voorwaarden en validaties checkt. In de wizard wordt ook gevraagd of er een simpele of redundant enterprise-installatie moet worden uitgerold. Aan het eind, na de laatste check, wordt gevraagd om een snapshot te maken van de virtuele machines (vRA appliance en IaaS-server), waarna de installatie start. Dit kan zomaar een uur duren, afhankelijk van de complexiteit. Als de vRA7-omgeving klaar is, wordt met de aangemaakte ’configuratieadmin’ ingelogd om de eerste tenant klaar te maken. Dus het eerste catalog item is voor het aanmaken van de eerste gebruikersomgeving. Hier worden de connecties met vCenter en NSX (netwerkvirtualisatie) gemaakt en de resources toegekend.

De kracht van een blueprint

Nieuw is het bouwen van een blueprint. Vanuit een beheer catalog worden alle componenten op het canvas gesleept. Zo wordt de omgeving als het ware ‘gedesignd’. Netwerken, loadbalancers en VM’s worden geplaatst op het canvas. In de VM’s kunnen applicaties worden geplaatst en afhankelijkheden gekoppeld. Een complete multi-tier omgeving kan als catalog item worden aangeboden.

Workflows

De acties worden op de achtergrond uitgevoerd door workflows die in de vOrchestrator (als Windows-applicatie, als losse appliance of embedded in de vRA7 appliance) zijn geconfigureerd. Met de gebruiksvriendelijke interface en het uitgebreide accorderingssysteem die bij een actie beschikbaar zijn, worden veel taken geautomatiseerd toegankelijk. Afhankelijk van de rechten die je hebt, worden de catalog items getoond. Niet iedereen hoeft natuurlijk de catalog aan te vullen of beheertaken uit te voeren. Programmeurs kunnen de workflows maken met herbruikbare bouwblokken.

Een serverworkflow kan er als volgt uitzien:

  • haal gegevens uit het aanvraagformulier
  • deploy een server uit een template (variabelen als type server en naam komt uit het aanvraagformulier)
  • geef de kosten door aan een eventuele billing-applicatie
  • koppel aan een netwerk (kan ook een nieuw netwerk zijn)
  • stuur een mail naar de betrokken partijen (aanvrager, IT, manager)
  • maak af (als een manager een akkoord heeft gegeven)
  • stuur mail naar aanvrager als aanvraag gereed is

Deze workflow wordt vanuit de vRealize-catalogaanvraag aangeroepen en gestart.

Catalog

Wat voor catalogdiensten kunnen er worden geboden? Voor IT’ers kunnen een veelheid aan complexe aanvragen worden gepubliceerd. Denk aan complete testomgevingen met servers van allerlei pluimage, netwerken, firewalls, backupmogelijkheden en koppelingen met het eigen netwerk. Voor beheerders van gebruikers kunnen Active Directory-rechten worden gegeven, zonder dat deze beheerders direct op de Active Directory rechten hebben. Er kunnen gebruikers worden aangemaakt en deze gebruikers kunnen vervolgens aan de juiste applicaties worden gekoppeld. Gebruikers kunnen zelf applicaties aanvragen en actief maken.

Meer inzicht

Het management accordeert eventueel een aanvraag om wildgroei te voorkomen. Je kunt je voorstellen dat aanvragen van servers met grote dataschijven of snelle schijven (flash storage) impact hebben op de beschikbare resources en (dus) kosten. Als de aanvraag voor de business relevant is en de goedkeuring wordt gegeven, kan de IT-afdeling de resources op tijd uitbreiden. De hele omgeving wordt continu gemonitord. De businessmanagementmodules bieden inzicht in het gebruik van de IT-infrastructuur, inclusief de kosten. En dat is ook prettig voor het management.

Positief

Automation of IT is een zegen voor gebruikers en IT’ers hoeven niet te vrezen; er blijft nog genoeg werk over. Ik ben dan ook positief over deze ontwikkeling. De kennis van de IT-afdeling wordt ontsloten voor de business en veel voorkomende acties kunnen worden geautomatiseerd. Met als gevolg veel meer zelfservice voor de eindgebruiker.

 

 

Cloud Volumes now VMware App Volumes

Delivery of application in a virtual machine now dramatically change. How easy could it be to create a virtual disk (App container) and install the applications in it. After that you add the user group to that container and real time the apps are ready for use by the user. Now with the acquisition of Cloud Volumes by VMware, the integration with VMware Horizon View is nearby. Q4 2014 it will be GA.

Even connecting a virtual drive to a physical desktop will bee possible in the future. The agent finds a virtual app container (could be a VHD file in Windows) and delivery directly the applications.

The basic image of a VDI desktop can be only OS. All common applications are placed in a Common container, user specific applications in other containers and even a user is local admin and has a persistent desktop, he has its own writable disk.

Some VDI movies

How can I connect to a PC with special hardware in it. Physical cards are not vMotionable. So maybe we need a PCI extension card over IP? USB ports can connected over IP to a virtual machine.

Video 1

View4 connection to physical PC with TV card on board. LAN connection 100 Mb. View protocol RDP. (no Teradici card in PC). See WinTV uses about 50% CPU. With a Teradici card its possible to show real PC experience.

User experience: ** (technical even not bad for RDP)

Video 2

Ericom Blaze RDP connection to physical Win7 PC with TV card. LAN 100 Mb. Blaze settings: Highest Quality (lossless). WinTV uses 50% CPU and Ericom Blaze Server 30%

Video 3

PCoIP connection with virtual VLC running a DVD VOB file (Transformers) and a 3D CAD e-drawings program. LAN connection 100 Mb.

User experience: **** (real PC experience, 5 stars when running on high end hardware)

Note: Interference of the movies by LCD screen. VM’s running on Whitebox hardware (ASUS M2N32-SLI deluxe motherboard, 2x Gb LAN, AMD + 6000 dual core, 8 Gb Mem) and stored on NFS share on Windows 2003 R2 server (raid 1+0 on XFS SATA controller). Virtual View 4.1 server, ESXi4 on USB drive.
Physical server (storage) LAN 1 Gb, View client on notebook with 100 Mb connenection.

VMware demo for NXP in Kaohsiung (Taiwan)

Thursdayevening we take the plane  to Kaohsiung to give a demo of VMware. This plant of NXP is really cost driven. Its a big factory in the south of Taiwan and produce automotive chips that are used in most cars we know. Andre van de Geijn and I show the IT en management what the benefits are of a virtual environment.  We could connect to the VI3 environment in Bangkok, so it was possible to show VMotion. Especially the Map Ware House server (displays the map of a wafer filled with chips) we just virtualized, was very important to show.

In the afternoon I installed a ESX3 server as a testenvirionment. Placed on a 4 GB USB drive, I make a copy of a MapWareHouse Demo VM to the test ESXserver. In about 40 minutes there  was a running test server. This must be an catalyst for the IT. Just connect all the new projects and deploy the needed servers on a virtual environment, there are a lot of savings. Overall you can migrate also the old servers to this platform. The most of the IT guy’s are enthusiast over what they have seen, but management is fixed on saving costs. VI3 on this site is not so easy. Some people must be convinced.

They must invest, but the benefits on long terms are huge. At the meantime we can show how we manage from Bangkok the test server and deploy new servers to test the OT environment.